Cape Peninsula University of Technology
Browse
Verminder pienkingpotensiaal van witwyne so.pdf (2.49 MB)

Verminder pienkingpotensiaal van witwyne so

Download (2.49 MB)
journal contribution
posted on 2019-10-21, 12:47 authored by Anton Pieter NelAnton Pieter Nel, Francois van Jaarsveld
Pienking is ’n fenomeen wat ontstaan sodra witwyne wat die
potensiaal het om te pienk aan suurstof blootgestel word. Dit
kom algemeen in Sauvignon blanc voor, maar ook in Chardonnay, Colombar, Chenin blanc en Viognier.

History

Usage metrics

    Cape Peninsula University of Technology

    Exports