Cape Peninsula University of Technology
Browse
Die pienkingpotensiaal van witwyne.pdf (484.36 kB)

Die pienkingpotensiaal van witwyne

Download (484.36 kB)
journal contribution
posted on 2019-10-21, 12:28 authored by Anton Pieter NelAnton Pieter Nel, Francois van Jaarsveld
’N PAAR BASIESE RIGLYNE OM DIE
PIENKINGPOTENSIAAL VAN WITWYNE TE
VERMINDER, WORD HIER BESPREEK, MAAR
NAVORSING IS TANS BY NIETVOORBIJ AAN DIE
GANG EN MEER OMVATTENDE TERUGVOERING
SAL AAN DIE EINDE VAN DIE STUDIE AAN DIE
BEDRYF GEGEE WORD.

History

Usage metrics

  Cape Peninsula University of Technology

  Exports

  RefWorks
  BibTeX
  Ref. manager
  Endnote
  DataCite
  NLM
  DC